Hoe werkt FitCirkel?

FitCirkel gaat uit van de volgende acht kwaliteitsdoelstellingen voor een zorgorganisatie:

  • Ontwikkeling
  • Zeggenschap
  • Persoonsgericht
  • Medezeggenschap
  • Innovatie
  • Samenwerking
  • Kwaliteit
  • In control

FitBoard.

De kwaliteitsdoelstellingen van FitCirkel worden ook wel speerpunten van beleid genoemd. Wanneer we voor alle doelen op koers zijn, kunnen we zeggen dat we als organisatie fit zijn.

Om dat te meten wordt de organisatie periodiek op 296 punten gecontroleerd waarna bevindingen worden gerapporteerd aan bestuur en toezicht. Deze integrale controle spits zich toe op de acht grote doelen onderverdeeld naar de volgende componenten: Visie, Beleid, Uitvoering en Condities (VBUC). Om als organisatie en belanghebbenden een gezamenlijke taal te spreken worden deze metingen als volgt gevisualiseerd.

Met het zogeheten FitBoard begrijpen alle betrokken op alle niveaus hoe gezond de organisatie is en wat zij zelf kunnen bijdragen aan de verbetering. Per laag kan er dan op een passend (abstract)niveau van verbeterpunten gesproken worden over wat goed gaat en wat beter kan, waarbij consistentie niet verloren gaat ten behoeve van laagdrempeligheid.

Binnen de beleidsplanning van de betrokken zorgorganisaties neemt FitCirkel en haar metingen een centrale rol in.

FitBoard